Σχεδίαση - Δημιουργία - Φιλοξενία Web Site

Πακέτο Pro 1200 Euro

Σχεδιασμός 40 Σελίδων
Scanning του Logo ή της κάρτας σας
Δωρεάν Καταχώριση ονόματος www.mgsoft.gr/onoma
Δωρεάν φιλοξενία στους Server μας για 1 χρόνο
4 Album Φωτογραφιών
1η σελίδα : Μήνυμα Καλωσορίσματος, σκοπός της εταιρίας, είδος εταιρίας
2η σελίδα : Ιστορία της εταιρίας σας
3η σελίδα : Στοιχεία επικοινωνίας, Χάρτης με την περιοχή της εταιρίας σας
4η σελίδα : Περιγραφή προϊόντων, υπηρεσιών της εταιρίας σας, τιμοκατάλογος
5η  -  9η σελίδα : Παρουσίαση Προϊόντων
10η - 14η σελίδα : Ανάλυση Προϊόντων
15η σελίδα       : Φόρμα Παραγγελίας
16η σελίδα       : Φόρμα Επικοινωνίας
17η σελίδα       : Υποδομή Επιχείρησης
18η σελίδα       : Γενικές Πληροφορίες
19η σελίδα       : Guest Book
20η - 30η σελίδα : Extra Πληροφορίες Σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης
30η - 40η σελίδα : Albums Φωτογραφιών