Σχεδίαση - Δημιουργία - Φιλοξενία Web Site

Πακέτο Economy 150 Euro

Σχεδιασμός 4 Σελίδων
Scanning του Logo ή της κάρτας σας
Δωρεάν Καταχώριση ονόματος www.mgsoft.gr/onoma
Δωρεάν φιλοξενία στους Server μας για 1 χρόνο
1η σελίδα : Μήνυμα Καλωσορίσματος, σκοπός της εταιρίας, είδος εταιρίας
2η σελίδα : Ιστορία της εταιρίας σας
3η σελίδα : Στοιχεία επικοινωνίας, Χάρτης με την περιοχή της εταιρίας σας
4η σελίδα : Περιγραφή προϊόντων, υπηρεσιών της εταιρίας σας