Σχεδίαση - Δημιουργία - Φιλοξενία Web Site

Πακέτο Advanced 600 Euro

Σχεδιασμός 20 Σελίδων
Scanning του Logo ή της κάρτας σας
Δωρεάν Καταχώριση ονόματος www.mgsoft.gr/onoma
Δωρεάν φιλοξενία στους Server μας για 1 χρόνο
2 Album Φωτογραφιών
1η σελίδα : Μήνυμα Καλωσορίσματος, σκοπός της εταιρίας, είδος εταιρίας
2η σελίδα : Ιστορία της εταιρίας σας
3η σελίδα : Στοιχεία επικοινωνίας, Χάρτης με την περιοχή της εταιρίας σας
4η σελίδα : Περιγραφή προϊόντων, υπηρεσιών της εταιρίας σας
5η  -  9η σελίδα : Παρουσίαση Προϊόντων
10η - 14η σελίδα : Ανάλυση Προϊόντων
15η σελίδα       : Φόρμα Παραγγελίας
16η σελίδα       : Φόρμα Επικοινωνίας
17η σελίδα       : Υποδομή Επιχείρησης
18η σελίδα       : Γενικές Πληροφορίες
19η σελίδα       : Guest Book
20η σελίδα       : Albums Φωτογραφιών, Extra Πληροφορίες Σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης